torsdag 4 november 2010

Riksdagens allmänpolitiska debatt är ingen enfrågedebatt

Under riksdagsårets första veckor är det allmänpolitisk debatt i kammaren. Debatten brukar vanligtvis vara underhållande och spegla de olika partiernas politik ur flera perspektiv utifrån breda infallsvinklar. Årets allmänpolitiska debatt avviker totalt från tidigare mönster. Med Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen har debatten förringats till ett från deras sida envist ihåligt upprepande av ”det är invandrarnas fel”. Ett påstående blir inte mer sant för att det upprepas gång på gång med en dåres envishet. Oavsett frågeställning, oavsett ämne, oavsett problem, oavsett förslag till lösning landade de alltid i ”det är invandrarnas fel”.

Jag hoppas att väljarna kommer att reflektera över ihåligheten i deras argumentation och förvridna problembeskrivning. En sak är i alla fall säkert och det är att vi är många som kommer att göra vårt yttersta för att föra ut en annan politik och inte låta våra ställningstagande definieras utifrån den Sverigedemokratiska agendan.
För egen del anser jag att frågan om att Sverige behöver fler lyckosamma uppfinnare vara en angelägen fråga som bör belysas ur flera perspektiv utifrån såväl ett nationalekonomiskt som ett juridiskt och inte minst ett allmänmänskligt perspektiv.