söndag 12 september 2010

Smutskastning

Jag har nåtts av uppgiften att det delats ut falska flygblad i mitt namn där jag i egenskap av moderat riksdagskandidat tillskrivs ett budskap som inte är mitt. Givetvis tar jag avstånd dessa flygblad. Samtidigt känner jag en sorg i att utsättas för någonting som är en uppenbar smutskastning av mig och mitt parti.

Jag tror på personvalet därför har jag tagit fram ett eget personvalsmaterial. Detta material är alltid försett med korrekt Moderaternas loggotype. Materialet är det enda material i mitt namn jag har delat och kommer att dela ut fram till och med valdagen. Inget annat.