lördag 4 september 2010

Behövs fritids?

Absolut. Fritids är en viktig verksamhet, som behövs för att många föräldrar ska hinna med vardagen och för att barnen skall ha en trygg situation efter skoldagens slut i väntan på att föräldrarna avslutar arbetsdagen. Viktigt är att timmarna på fritids inte reduceras till att vara en förvaring av barn.

Föräldrar skall känna sig trygga med att fritidsverksamheten bedrivs med ett meningsfullt innehåll och av kompetent personal. I dagens Stockholm är 36 procent av personalen i skolbarnomsorgens fritidsverksamhet fritidspedagoger. Situationen är liknande över större delen av landet. Det moderata målet i Stockholm är att andel fritidspedagoger i fritidsverksamheten skall öka till minst 50 procent under kommande mandatperiod. En meningsfull fritid efter skoldagens slut är viktig för ett stort antal elever.

Personligen anser jag att det också skall vara möjligt för de ungdomar som behöver få hjälp med läxorna på fritids. Fritidsverksamheten skall kunna erbjuda en verksamhet som är anpassade efter barnens behov och intresse.

Barnen skall ha en möjlighet att känna sig trygga oavsett om det är i skola, fritids eller hemma.