fredag 12 februari 2010

Ungdomsarbetslöshet - en fråga att ta på allvar

Oavsett omfattningen av ungdomsarbetslösheten är det en fråga att ta på allvar. Arbetslösheten bland unga är dubbelt så hög som i den övriga befolkningen i arbetsför ålder. Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att öka ungas möjlighet till arbete varav några är:

Förändrat fokus för Arbetsförmedlingen anpassat efter enskildes behov exempelvis kan det handla om coachning, praktik eller utbildning.

Efter tre månaders arbetslöshet erbjuds alla ungdomar att delta i jobbgarantin för ungdomar. Detta innebär ett individuellt anpassat program där jobbsökning kombineras med praktik och utbildning. Dessutom erbjuds möjlighet till folkhögskolestudier i tre månader i syfte att komplettera skolbetyg så att en eventuell avbruten utbildning skall kunna återupptas.

Ytterligare en viktig faktor är ett bra företagsklimat. Regelförenklingar och sänkt bolagsskatt är två åtgärder för ett bättre företagsklimat. Sänkt arbetsgivaravgift för de företag som anställer unga personer under 26 år är ytterligare en reform. Det är också viktigt att unga upplever att de har möjlighet att lyckas som företagare. Därför är Alliansens beslut att underlätta för personer under 25 år att få starta eget bidrag bra.

Enligt min uppfattning ökar ovanstående reformer ungas möjligheter till arbete. Oppositionen tal om att de vill tillsätta utredning efter utredning för att lösa dagens problem klingar det illa. Dagens unga har rätt till arbete innan de har blivit vuxna. De skall inte behöva vänta på resultatet av långvariga utredningar innan något eventuellt händer.