onsdag 17 februari 2010

Stockholm växer

Stockholm attraherar många. Under de senaste 20 åren har befolkningen i Stockholms län växt med 387 700 personer, det motsvarar ett Malmö. Det är i allra högsta grad angeläget att infrastruktur och bostäder utvecklas i takt med att antalet medborgare ökar. Det behövs fler bostäder. Den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus projekterar och bygger i rasande fart, men det är inte tillräckligt. När priset på den eftertraktade tomtmarken rasat i höjden och de få gröna plättarna som återstår utgör parkmark gäller det att tänka nytt. Därför är min bestämda uppfattning att tiden är mogen för att börja bygga riktigt höga fastigheter.
När det gäller infrastrukturen har Alliansen äntligen sett till att det börjar hända något och Förbifart Stockholm har möjlighet att realiseras. Utvecklingen får inte leda till att Stockholms attraktionskraft går i motsatt riktning och flyttlassen börjar vända från stan eller att Stockholm blir ett konglomerat för välsituerade. Alla som vill skall ha en möjlighet att leva och verka i Stockholm. Enligt min uppfattning är bästa garanten för detta att den borgerliga majoriteten får fortsatt förtroende i såväl Stockholms stad som Stockholms läns landsting och Sveriges Riksdag.