torsdag 11 februari 2010

Det är snart ruter i varje hushåll

Under 2008 var det 92 000 personer som fick skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är dubbelt så många som 2007. Beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor.
När Alliansen beslutade att införa skattelättnad för hushållsnära tjänster gick oppositionen i taket och hävdade att det var fel att subventionera pigor för överklassen. Den statistik som idag publicerats av SCB visar på motsatsens. Hushållsnära tjänster har kommit för att stanna. Vinsterna är flera dels att vanliga människor äntligen har möjlighet att anlita hjälp i hemmet, dels att tidigare svarta tjänster blir vita samt sist men inte minst att fler företag startas. Statistiken visar att såväl Rut som Rot behövs.