onsdag 27 januari 2010

Vägen från sjukskrivning till arbete

Före valet 2006 var situationen i Sverige paradox. Å ena sidan är vi ett av det folk som lever längst i världen, har bra arbetsmiljö, bra boendestandard, god utbildning, bra medelinkomst, relativt jämställda. Allt detta är parametrar som normalt anses vara viktiga för en god hälsa hos en befolkning. Trots detta var vi svenskar ett av de mest sjukskrivna folken i världen. Över 20 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000. Antalet nya förtidspensionärer ökade dessutom med 140 personer om dagen. Ett stort antal personer sjukskrevs av andra skäl än ohälsa och trots att de hade arbetsförmåga. Sjukskrivning hade utvecklats till en metod för att dölja arbetslöshet. Konsekvensen blev en politik som ställde människor utanför med förlust både den enskilde och samhället i stort.

Alliansen har genomfört flera reformer i syfte att bryta med utvecklingen. Alla ska ha rätt till en andra chans och få rätt stöd för möjligheten att känna sig behövd i samhället. Bara genom att alla som kan och vill arbeta ges möjlighet till arbete klarar vi en välfärd till stöd för dem som inte kan arbeta.

Alliansen har vi stärkt tryggheten för dem som är allvarligt sjuka att kunna få sjukpenning utan tidsgränser under den tid de kämpar mot sin sjukdom. För dem som har en permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av medfödda funktionshinder eller sjukdomar och skador som uppkommit senare i livet finns rätt till förtidspension. För det stora flertalet personer som har en tillfällig sjukdom eller skada har Alliansen gjort den största satsningen i historien för att erbjuda hjälp och stöd i syfte öka möjligheten för återgång till arbetslivet.

Fokus på rehabilitering och breddade vägar tillbaka till arbete är två exempel på stödåtgärder. Rehabiliteringsgarantin som under 2009 gav 30 000 personer möjlighet till vård och rehabilitering. 2010 utökas denna satsning från 600 miljoner kronor till en miljard kronor. Till det kan läggas Alliansens satsningar för en förstärkt företagshälsovård och vård i tid.

Resultatet av politiken så här långt visar på flera positiva trendbrott. Sedan valet 2006 har antalet sjukskrivna minskat från 200 000 till 100 000. Antalet personer med förtidspension har minskat från 555 000 till 500 000.

Enligt Försäkringskassans senaste prognos kommer denna trend att förstärkas kommande år. Detta delvis till följd av den demografiska utvecklingen, men i hög utsträckning även till följd av reformerna och ett minskat inflöde i förtidspension. Mellan 2009 och 2014 förväntas antalet personer i sjuk- och aktivitetsersättning minska med 180 000 personer. Kostnaden för sjukförsäkringen sjunker därmed från 80 miljarder kronor 2010 till 65 miljarder kronor 2014. Även om det är just prognoser visar det på en fortsatt positiv utveckling.