tisdag 17 november 2009

En sjukförsäkring för arbete

Alliansens reformering av sjukförsäkringen var välbehövlig. Antalet sjukförsäkrade har sedan 2006 minskat med hälften från 200 000 till 100 000 människor. Jag har tidigare varit frågande inför att ett av världens rikaste länder med god arbetsmiljö, lagstadgad semester och 40 timmars arbetsvecka toppat sjukskrivningsstatistiken år efter år. Sjukförsäkringen skall självklart garantera ekonomisk trygghet vid sjukdom men också vara ett stöd för återinträdde på arbetsmarknaden för den som har varit långvarigt sjuk.

Grunderna i Alliansens sjukförsäkringsreform är
– Kortare väg till ett friskare liv
– Från passiva till aktiva åtgärder
- Sjukskrivna människor ska våga försöka arbeta – och arbetsgivare vilja anställa
– Bryta utanförskapet

En central ingrediens i den reformerade sjukförsäkringen är rehabiliteringsgarantin. Bara innevarande beräknas 30 000 sjukskrivna få vård och behandling genom garantins försorg. Det som egentligen borde ha varit självklart redan före valet år 2006 är att ingen person skall fastna sjukskrivning. Med Alliansens sjukförsäkringsreform har en maxgräns om 2,5 år med sjukpenning införts.

Sjukförsäkringen skall vara just en sjukförsäkring och inte fördold ersättning vid andra former av utanförskap, ex arbetslöshet. Kan tyckas självklart med är lika fullt kontroversiellt hos vissa, exempelvis socialdemokraterna.