torsdag 5 november 2009

Opositionen reserverar sig

Alliansens budget är ett steg närmare beslut i och med att Finansutskottet har bifallit riktlinjerna för den ekonomiska politiken och utgiftsramarna i regeringens budgetproposition för 2010. Debatt och beslut i Riksdagen blir den 18 november.

Huvuddragen i budgeten är:
• Jobbskatteavdraget utökas med ett fjärde steg.
• Kommuner och landsting får ett tillfälligt ökat i syfte att motverka den sjunkande sysselsättningen.
• Satsningar på den statliga infrastrukturen.
• Förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna med 54 000 platser. Antalet utbildningsplatser ska ökas tillfälligt.
• Pensionärerna får sänkt inkomstskatt.
• För att öka tryggheten för företagare införs förbättringar inom de offentliga trygghetssystemen avsätts 1,15 miljarder kronor till att sänka egenavgifterna.
• Rättsväsendet och brottsbekämpningen förstärks
• Resurser avsätts för klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Detta är ett led i arbetet med att uppfylla Sveriges klimatmål.

Syftet är att dämpa fallet i sysselsättningen, värna välfärden, främja utvecklingen av företag och värna klimatet.

Opositionens motdrag är en riskkapitalfond för små o medelstora företag och ett program för effektivisering av statliga myndigheter. Viktigt är att inte glömma att beskattningen at fastigheter skall omformas så att det bidrar till fördelningspolitiken.

Jag är glad att det är den rödgröna röran som reserverar sig och inte Alliansen. Alliansen behöver fortsätta arbetet med att utveckla Svensk i rätt riktning, därför måste arbetet mot valseger 2010 intensifieras.