tisdag 15 september 2009

Skattesänkning för ålderspensionärer

Ordning och reda i statsfinanserna är ett av Alliansens vallöfte. Därför är det extra glädjande att årets höstbudget innehåller skattelättnader för Sveriges pensionärer. Det finansiella läget är något stabilare nu än tidigare och statsfinanserna i ordning vilket också återspeglas i politiken.

Ålderspensionärer över 65 år och med full garantipension kommer att få sänkt skatt med mellan cirka 1 000 och 1 200 kr per år beroende på kommunalskattenivå. En pensionär med full garantipension får härigenom en högre disponibel inkomst 2010 jämför med 2009. Pensionärer som har 150 000 kronor i inkomst får en skattesänkning på mellan cirka 1 750 och 2 100 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.
Tilläggas skall att redan 2009 sänktes skatten för 90 procent av pensionärerna, genom ett förhöjt grundavdrag, som gav en pensionär med ingen eller låg inkomstpension 2 300–3 500 kronor i årlig skattelättnad. För en garantipensionär innebär detta totalt sänkt skatt med mellan cirka 3 500 och 4 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst blir den totala sänkningen cirka 2 750 kronor per år.

Tilläggas skall att Alliansen har genomfört flera reformer till stöd för Sveriges äldre under mandatperioden. Bostadstilläggen har förstärkts, satsningar har gjorts och görs för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen, för att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende samt möjlighet att välja utförare inom äldreomsorgen. Med lagen om valfrihet ges kommunerna ökade möjligheter att ge alla rätt att välja hemtjänst och särskilt boende med god kvalitet. Kraftfulla satsningar har också skett inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten. Därtill har reformer genomförts till stöd för äldre som väljer att arbeta även efter sin pensionsålder, genom ett i princip dubbelt jobbskatteavdrag för personer över 65 år. Arbetsgivare som anställer pensionärer har också befriats från den särskilda löneskatten, vilket ökar äldres möjligheter att få jobb.

Alliansen gör skillnad.

Inga kommentarer: