lördag 12 september 2009

Förbifart Stockholm - ja tack

Äntligen verkar Förbifart Stockholm bli verklighet. Alliansregeringens beslut att säga ja till Förbifarten betraktar jag som historiskt. Visionen om en ringleden runt Stockholm, att bygga ihop norr och söder, att underlätta förutsättningarna för att bo och arbeta på skilda sidor av Mälardalen närmar sig verklighet. Beslutet är bra för arbetsmarknaden, boendet, ekonomin och inte minst miljön. Stockholm-Mälardals-regionen är den folktätaste regionen Sverige och beräknas växa än mer. Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas öka med över 25 procent de närmaste 25 åren. Med Förbifart Stockholm blir infrastrukturen i Stockholm funktionell. Trafikmängden på Essingeleden kommer att minska. Kollektivtrafiken ges förutsättningar att utvecklas i takt med befolkningsutveckling och förändrade resmönster, exempelvis direktbussar som trafikerar söder-norr. Ännu återstår arbetsplan, miljökonsekvensbeskrivning, tillstånd enligt miljöbalken, samråd med markägare, allmänhet, intressorganisationer och myndigheter. Det skulle vara förödande för Mälardalsregionen om byggprocessen försenas eller stoppas. Vi är många som redan idag har tröttnat på att köa och köra omvägar för att ta oss från söder till norr. Enligt min mening är det ända raka är att snarast möjligt sätta spaden marken och börja planera för nästa förbifart.

Inga kommentarer: