torsdag 3 september 2009

Tvätta händerna

Svininfluensan är här och med den oro, rädsla och våndor. Debatten om hur smittspridningen skall minska handlar framför allt om vaccination. Problembeskrivningen utgår från svårigheter att få fram ett säkert läkemedel till alla, rekrytera personal, logistik och kostnader. Därför vill jag slå ett slag för god handhygien - tvätta händerna ofta och noga. God hygien är en väl beprövad metod för att minska smittspridning. Redan under 1800-talets mitt lyfte Florence Nightingale betydelsen av god hygien. Nightingale pekade ut bristande hygien som den främsta orsaken till den höga dödligheten bland soldaterna på fältsjukhuset i Krim. Svininfluensan har sällan dödlig utgång för den som smittats och upplevs ofta som en förkylning, passerar på några dagar. För personer med nedsatt eller bristande immunförsvar kan sjukdomen ha allvarlig utgång. Med dagens levnadsstandard har alla möjlighet att bidra till minskad risk för smittspridning och även minska risken för att själv insjukna - tvätta händerna.

Inga kommentarer: