torsdag 23 oktober 2008

Uppfinningar gör skillnad

Tekniska mässan pågår i Älvsjö. Det är fantastiskt att ta del av alla de uppfinningar och innovationer som visas. Under gårdagen, onsdag den 22 oktober hade jag förmånen att få delta i en debatt arrangerad av Svenska Uppfinnarföreningen (SUF). De förändringar som Alliansen genomför är nödvändiga för att förbättra klimatet för uppfinnare och innovatörer. Jag ser framemot att målsättningen om regelförändringar för företagare får fullt genomslag. Vad Sverige behöver är också ett bättre innovativt klimat. Därför anser jag att den forskningsproposition som väcks idag är ett stort steg i rätt riktning. Syftet är att högskolor och universitet skall öka möjligheten att kommersialisera forskningsresultat och bidra till att fler uppfinningar når marknaden. För att detta skall vara möjligt måste högskolorna i högre grad samarbeta med näringslivet. Jag anser att forskningspropositionen är ett steg i rätt rikting, om än litet, mot ett samhälle där kreativitet och företagsamhet uppmuntras. Förändringen måste fortgå i syfte att underlätta finansiering av uppfinningar i tidigt skede och öka möjligheten till rådgivning.

Inga kommentarer: