torsdag 23 oktober 2008

Lägre boendekostnader för penisionärer

I går beslutade Riksdagen om begränsad fastighetsavgift för pensionärer. I korthet innebär beslutat att reduktionsregel införs innebärande att avgiften för pensionärer med låga inkomster boende i småhus begränsas till att inte överstiga fyra procent av inkomsterna. Som högst kan avgiften reduceras till 2 800 kr, för övriga är fastighetsavgiften högst 6000 kr per år. Med denna lag sänks skatten/avgiften ytterligare för boende. Alliansen genomförde tidigt under mandatperioden en begränsning av fastighetsavgiften till högst 6000 kronor per år. Med den nya förändringen minskar boende kostnaderna ytterligare och gör det möjligt för fler äldre att bo kvar i sin bostad efter pensioneringen. Alliansen forsätter arbetet med att infria sina vallöften och sänka skatterna för boende.

Inga kommentarer: