söndag 19 oktober 2008

Åtgärder för bättre ekonomi

Krisen i världsekonomin kan inte ha undgått någon, alla är drabbade på något sätt. Den senaste tiden har den krisen självklart präglat alla politiska debatter, också partiledardebatterna. I fredagens debatt i Sveriges Radio fick Fredrik Reinfeldt svara på frågor om vad regeringengör för att säkerställa stabiliteten i det nationella finansiella systemet. Statsministern nämnde då att regeringen kommer att titta på hur begränsningar kan införas som gör att förbättrad intjäningsförmåga inte per automatik leder till högre löner eller bonus för ledande befattningshavare i bankerna.
Bakgrunden är att regeringen nu är i färd med att utforma lagstiftningen för de trafikregler och garantier som Alliansen vill skapa ökad säkerhet i det finansiella systemet. Detta i enlighet med vad som överenskommits inom EU och som flertalet europeiska länder, men även USA, nu går fram med.
Varje form av garanti av detta slag leder till förbättrad intjäningsförmåga i banker och andra finansiella institutioner. Eftersom riskerna minskar och säkerheten i det finansiella systemet ökar. I länder som Tyskland, USA och Storbritannien öppnas nu som en konsekvens av utvecklingen för att införa en begränsning av löner, bonusar och fallskärmar för de högsta befattningshavarna i bankerna. Avsikten är att markera att de statsgarantier som nu utfärdas är till för att komma konsumenter, löntagare och låntagare till del och inte ska omvandlas till vinster för bankerna och deras högsta ledningar.
Alliansen öppnar nu för liknande begränsningar även i Sverige. Den exakta utformningen kommer att presenteras i ett samlat förslag kring trafikregler som är under utarbetande.
Åtgärden kommer att vara tillfällig. Alliansen betraktar åtgärden som en rättvisefråga och en rimlig förlängning av att staten vidtar åtgärder som förbättrar bankernas intjäningsförmåga.
Även om jag principiellt är emot denna form av regleringar anser jag att den pågående utvecklingen motiverar regeringens åtgärder. Det är alltför många personer som annars riskerar att drabbas mycket negativt av den ekonomiska krisen,

Inga kommentarer: