onsdag 1 oktober 2008

Motioner

Allmänna motionsperioden går mot sitt slut. Idéerna och uppslagen till motioner är många samtidigt som tiden sätter sin begränsning för vad som är möjligt. Jag kan heller inte låta bli att reflektera över vilket som är det bästa sättet att driva en fråga framåt - motion, debattartikel, medverka i debatter, diskutera med omgivningen eller rent av diskutera med regeringen. Vägarna för att förändra är så mycket mer omfattande än att skriva en motion i Riksdagen. Nu skall jag lägga sista handen vid en motion om förbättrat klimat för uppfinningar och innovationer. Jag vill absolut inte missa möjligheten till den påverkan som en motion ger.

Inga kommentarer: