onsdag 8 oktober 2008

Mina motioner

Över tretusen motioner är resultatet av årets motionsperiod. Av dessa har vi moderater skrivit något fler än tusen motioner av dessa har jag skrivit cirka tjugo motioner. Dessa handlar bland annat om ökat företagande, bättre villkor för uppfinnare och sänkt alkoholskatt. En av motionerna jag skrivit kan tyckas röra en liten fråga, men jag anser att den är av stor betydelse för debattklimatet i Riksdagen. Motionen syftar till att i kammaren, eller planisalen, skall vi riksdagsledamöter sitt partivis i stället för per valkrets som gäller i dag. I anglosaxiska länder är parlamentsledamöterna placerade partivis. Min uppfattning är att i dessa länder är oftast debattklimatet livligare än i Sverige. Självklart kan det finnas andra orsaker än sittplatsernas lokalisering, inte minst kulturella. Min bestämda uppfattning är att sittning partivis kan bidra till en positiv dynamik i debatten.

Inga kommentarer: