måndag 22 september 2008

Budget 2009

Finansminister Anders Borg har idag presenterat Alliansens budget. Regeringens fokus på arbete och välfärd känns än mer angeläget idag utifrån världskrisen i ekonomin. Statsskulden är i dag den lägsta på 15 år tack vare Alliansens politik. Detta gör att Sverige är bättre rustat än många andra länder för att klara lågkonjunkturen. Genom att fortsätta att infria vallöftena med en satsning på jobbpolitik ökar ytterligare möjligheterna för Sverige att komma lindrigare undan lågkonjunkturen. Med bättre villkor för företagande finns större möjligheter att anställa, genom lägre skatter ökar incitamenten att arbeta. Enligt min mening är detta rätt väg, inkomsten är individens och inte statens. Vänstersidans resonemang som utgår från att varje skattesänkning är ett hot mot välfärden är i grunden felaktig. Grunden för en fungerande välfärd är i stället att fler arbetar, att fler arbetar längre och att statens finanser är i god ordning. Alliansens politik är därför en förutsättning för att svensk ekonomi och välfärd skall utvecklas positivt.

Inga kommentarer: