torsdag 17 januari 2008

Vårdgaranti värd namnet

Vårdgarantin innebär all planerad vård och innebär ett åtagande för lanstingen att erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattats. många landsting klarar av att leva upp till vårdgarantin men det finns också landsting som totalt fallerar och patienter kan tvingas vänta flera år på behandling. Jag har därför frågat socialminister Göran Hägglund vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra landstingens förmåga att uppfylla vårdgarantins syfte.
Svaret visar tydligt att regeringen tar vårdgarantin på allvar och verkligen satsar för att vårdgarantin skall genomföras. Exempelvis har staten tillfört extra resurser, under år 2007 750 miljoner och under år 2008 500 miljoner. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att följa upp vårdgarantin. När slutrapporten inom kort lämnas, 31 januari, ser jag framemot att ta del av denna.
Jag anser att det är viktigt att vårdgarantin uppfylls fullt för alla behandlingar oavsett bostadsort eller specialitetsområden. Det är därför positivt att Stockholms läns landsting inte väntar på utredningen utan aktivt arbetar för att utveckla vården och göra det möjligt för alternativa driftsformer att etablera sig. Kan utvecklingen bidra till att vårdgarantin uppfylls är det positivt för alla, såväl patienter, anhöriga som patienter som vårdgivare.

Inga kommentarer: