torsdag 10 januari 2008

Fildelning leder utvecklingen framåt

Frågan om fildelning är högaktuell. Den pågående debatten visar tydligt att dagens situation inte är lyckad. Fildelning för icke kommersiellt bruk har flera dimensioner varav äganderätten och upphovsrätten är två. Ytterligare dimensioner är övervakning, fri informationsspridning och utveckling.

Enligt min uppfattning är det centralt att politiken beaktar utvecklingen i samhället vid lagstiftningen. Mycket av det som sägs i debatten när det gäller fildelning känner jag igen ifrån den debatt som fanns under 1970-talet när musikkassetten möjliggjorde för alla att spela in musik på egen hand utan att betala för denna. Argumenten är också bekanta utifrån den debatt som rådde när videokassetten introducerades.

Utöver de argument som framförs i de artiklar där jag är en av medförfattarna är för mig perspektivet om efterlevnad av lagar central. För att förbudet mot fildelning skall efterlevas krävs det att förbudet upplevs som relevant av medborgarna, vilket inte är fallet. Om lagstiftningen mot fildelning ha effekt skall nolltolerans råda, exempelvis råder nolltolerans för klotter i Stockholms stad. För att nolltolerans av fildelning skall vara möjlig behövs ett fungerande kontrollsystem i syfte att identifiera kriminella handlingar, vilket i sin tur kräver omfattande övervakning av internet och datoranvändande. Tanken att företag eller organisationer skall ha rollen som åklagare och domare är befängd. Likaså att internetleverantörer ska kunna stänga av fildelare. Detta intrång i den personliga sfären ser jag som skrämmande. Därutöver är en viktig princip att brott utreds och beivras av rättsväsendet, inte av en privat organisation som är part i målet. Ett samhälle där lagstiftningen bygger på minutiös övervakning av medborgarnas görande kan jag aldrig acceptera.

Självklart är äganderätten central. Lika centralt är att lagstiftning utvecklas efter rådande utveckling. Även artister, bokförläggare, författare med flera behöver hitta ett nytt arbetssätt/metod som står i samklang med utvecklingen. Kanske är det nya affärsmodeller, nya metoder, arbetsformer eller annat som kan leda den skapande, kreativa och affärsdrivande verksamheten framåt. Fildelning kan också betraktas som en möjlighet genom att den kan leda till nya kundgrupper och även öka befintliga kundgruppers intresse för konsumtion, fast konsumtion på annat sätt än tidigare. Det är den mänskliga kreativiteten som leder utvecklingen framåt.

3 kommentarer:

Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Margareta Cederfelt sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.