fredag 25 januari 2008

Riksdagens framtidsseminarium

Riksdagen har haft framtidsseminarium med medverkande forskare. Jag hade förmånen att under eftermiddagen delta i diskussioner med gymnasister från Östra Real. Diskussionerna utgick i från seminariet om informationstekniken i framtiden. Som alltid är diskussioner med ungdomar oerhört givande. Det sammanfattande intrycket för min del är att ungdomarnas engagemang och kunskap är imponerande. Därför är det angeläget att IT diskuteras, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan framför allt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Vad är tillåtet, hur skall Internet användas, är kontroll lämpligt, övervakning?
Frågan om fildelning kom förstås också upp till diskussion. Jag är övertygad om att fildelning för privat bruk inte kan förbjudas. Den tekniska utvecklingen möjliggör fildelning, fildelning är okomplicerat att utföra. Framför allt framstår lagstiftning om förbud som omotiverad av många medborgare, inte minst ungdomar. En grundförutsättning för att lagar skall efterlevas är att de upplevs som relevanta av medborgarna.

Frågan om hur vi skall bemöta varandra på nätet måste diskuteras mycket mer än vad den gör idag. Vi vuxna har ett ansvar som vi delar med skolan. Det är enkelt att skriva ett ord som kan misstolkas, vara negativt eller hårt i sitt omdöme mot en annan person utan att förstå dess konsekvenser. Genom att diskussionen om ord, samtalston och vårt allas ansvar för en god samtalston också på nätet kan språkvalet påverkas. Lagstiftning i all ära men det är inte tillräckligt.
IT har inga begränsningar eller rättar sagt IT kommer att utvecklas i den riktning som vi medborgare arbetar för.

Inga kommentarer: