söndag 10 september 2017

En obegriplig (s)katt för privata sjukvårdsförsäkringar


Socialdemokraterna tvekar inte inför några skattehöjningar, oavsett hur de drabbar - företag, individer eller statskassan. Ett av de senaste förslagen i raden av skattehöjningar är förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar tecknade av arbetsgivaren.

Idag har cirka 650 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring varav 70 procent får den betald av arbetsgivaren. Detta innebär att privat sjukvårdsförsäkring är allmänt utbrett bland såväl privatpersoner som företag. Genom att hälso- och sjukvård finansieras via hälso- och sjukvårdsförsäkringen minskar den offentliga kostnaden för hälso- och sjukvården. Regeringens föreslagna skattehöjning bidrar därmed till att driva upp kostnaden för den skattefinansierade hälso- och sjukvården.

Arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare en privat hälso- och sjukvårdsförsäkring uppfattas ofta som attraktiva utöver att försäkringen gör det möjligt för arbetstagarna att få vård snabbare än vad den offentliga vården kan erbjuda. De privata hälso- och sjukvårdsförsäkringarna är inget hot mot den offentliga vården, snarare bidrar de till att färre personer står i vårdköerna och att väntetiden därför kan bli lägre.

Den föreslagna skatten framstår som obegriplig och som ett utryck av ren och skär avundsjuka från den socialdemokratiska regeringen. Förslaget är vare sig rättvist, försvarbart eller logiskt.