onsdag 19 juli 2017

Högskattelandet Sverige är åter

Med den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har Sverige återtagit positionen som högskatteland. Beslutade och planerade skattehöjningar under mandatperioden uppgår till ofantliga 80 miljarder.

Antalet personer som får behålla mindre än hälften av en inkomstökning stiger från en dryg miljon till över 1,4 miljoner personer under innevarande mandatperiod. Andelen heltidsarbetande med marginalskatt över 50 procent ökar från 29 till 36 procent. Därtill har jobbskatteavdraget tagits bort för dem med högre inkomster.

Skatterna på arbete höjs för de som vill jobba mer och ta ökat ansvar. Genom upprepade försämringar av dolda beräkningsregler drabbas vanliga yrken som poliser och sjuksköterskor.

Sveriges marginalskatter, som idag är högst i världen, behöver sänkas. Först och främst för att det skall löna sig att arbeta, för det andra för att individen själv är kapabel att fatta viktiga beslut och för det tredje av rent principiella skäl.

Att betala skatt är kul! ett uttalande av en f.d. socialdemokratisk partiledare verkar fortfarande gälla för socialdemokratin. Detta synsätt delas dock inte av oss andra!