måndag 30 december 2013

Hur mår Sverige?

Beskrivningen av hur Sverige mår ekonomiskt beror på vem du talar med. Statistiken visar däremot tydligt att ekonomin går bra. Efter att ha tagit del av Statistiska Centralbyråns statistik för BNP är jag av  uppfattningen att det i ett europeiskt perspektiv går bra för Sverige. Det går så pass bra att svensk BNP är 26 procent högre än snittet för EU-länderna vilket ger en sjunde placering bland de europeiska länderna.

När (S) talar om att det går dåligt för Sverige måste de läsa siffrorna baklänges eller så utesluter de den information som inte tjänar deras syfte. För egen del väljer jag att tro på SCB och konstaterar att Sverige mår bra.