onsdag 15 augusti 2007

EU:s Galileo-projekt på tapeten igen

Idag har jag och min kollega Karl Sigfrid en debattartikel i Ny Teknik. Se länken: http://www.nyteknik.se/skrivut.aspx?article=51750 .

Vi fortsätter att hävda att EU:s planerade satellitprojekt Galileo är en dålig investering. EU-kommisionen har svårt med att hitta lämplig finansiering sedan de privata finansiärerna dragit sig ur projektet. Kommissionen har därför föreslagit alternativ finansiering. Vi menar att dessa förslag riskerar att allvarlig inskränka den personliga integriteten då möjlighet ges att satellitövervaka all fordonstrafik i realtid. Om denna information kommer i orätta händer vågar jag knappt tänka på vad som kan hända och i vilka sammanhang den kan komma att utnyttjas. Jag menar att vi inte ska övervaka medborgare i onödan. Bara för att tekniken och möjligheterna finns, betyder det inte att vi behöver utnyttja den. Vi måste sätta gränser.

Regeringen har nyligen fått ett delbetänkande från Integritetsskyddskommittén
( http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/79592 ) som ska slutredovisa sitt arbete i december i år. Det är mycket bra att vi får en översyn och ett samlat grepp över vad lagstiftningen inneburit för den personliga integriteten. Det komplicerade i frågan om personlig integritet rör avvägningen mellan statens och individens intressen. Jag har en bestämd känsla av att flera beslut under de senaste åren har varit till individens nackdel. Sedan bildar varje nytt beslut om inskräkningar i den personliga integriteten ett golv inför nästa beslut. Vi hamnar på så sätt på ett sluttande plan och får svårt att värja oss inför nya beslut om ytterligare inskränkningar. Jag tror att vi bör vi se över om vi eventuell behöver ändra i viss lagstiftning för att minska intrången i privatlivet.


För intresserade finns de senaste EU-dokumenten angående Galileo här:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM106&rm=2006/07&bet=FPM106

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM90&rm=2006/07&bet=FPM90

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GU06FPM46&rm=2006/07&bet=FPM46

Inga kommentarer: