lördag 16 november 2013

Upp till bevis

 
Under veckan hölls årets val till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Valet ägde rum i FN:s generalförsamling och skedde genom sluten omröstning och det är hemligt hur länderna röstade. De 14 länder som valdes in för perioden 2014- 2016 är Algeriet, Marocko, Namibia, Sydafrika, Kina, Maldiverna, Saudiarabien, Vietnam, Kuba, Mexiko, Frankrike, Storbritannien, Makedonien och Ryssland. De sexton kandidaterna var indelade i fem geografiska grupper, vilket är det vanliga inom FN-systemet i samband med val. För tre av fem regionala grupper fanns det samma antal kandidater som platser att fylla, vilket innebar att alla som ställde upp blev invalda. Det är bra att ha fått en förklaring till hur invalet har skett för det är definitivt inte så att flertalet av de invalda länderna har gjort sig kände för att vare sig driva eller respektera mänskliga rättigheter. I det fall FN:s råd för mänskliga rättigheter skall framstå som trovärdigt bör enligt min mening processen för inval utvecklas.