tisdag 15 juli 2008

Fildelningen är här för att stanna

Under Almedalsveckan medverkade jag i ett seminarium om fildelning och upphovsrätt. Arrangörer var bland annat Föreningen Svenska Läromedel. Utvecklingen är kontinuerligt pågående ock varken kan eller skall avbrytas. Utveckling är inget nytt för vår tidsålder utan utgör grundvalarna för dagens samhälle. När boktryckarkonsten implementerades i västvärlden föddes också censuren, initialt var det kyrkan som utfärdade reglerna för censur. Under 1700-1800-talet var det kungahusen som utfärdade censuren. Rättigheterna till det tryckta ordet tillföll boktryckarna. Allteftersom utvecklingen fortskred av såväl demokrati som tekniskt och ekonomiskt utvecklades också författarens upphovsrätt. Under de senare decennierna har frågan om kopiering av upphovsrättsskyddat material varit föremål för debatt ett flertal tillfällen - musik- och videokassetten, cd-rom, USBminne. Idag rör diskussionen nedladdning av upphovsrättsskyddat material via Internet Oavsett vilka lagar vi stiftar i Riksdagen tror jag inte att den illegala fildelningen går att stoppa. Internet är gränsöverskridande, ett bar tangent tryckningar och materialet finns i datorn. Med utvecklingen av nya programvaror blir frågan om att spåra illegala fildelare en omöjlighet. Precis som historien har visat tidigare gäller det för branschföretagen att utveckla nya affärsmetoder. Samhället befinner sig i en omvälvande brytningspunkt där kulturen behöver hitta nya verksamhetsformer. Jag är övertygad om att så också kommer att ske under 2000-talet, även om situationen just nu är arbetssamt. frågan om fildelningen är inte enbart en lagstiftningsfråga utan lika mycket en utvecklingsfråga. Samtidigt är det angeläget att upphovsrätten bevaras, den som har skapat ett verk är också dess rättmätiga innehavare.

3 kommentarer:

Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.