torsdag 24 april 2008

Konsten att svara

Idag har Konstitutionsutskottet genomfört utfrågning av den tidigare socialdemokratiske näringsministern Thomas Östros angående den socialdemokratiska regeringens agerande vid utförsäljning av statliga bolag. Tyvärr blev utfrågning till en ren parodi. Oavsett hur frågan löd svarade Thomas Östros med en väl inövad harang om Alliansregeringens utförsäljning av statliga bolag. När jag frågade Thomas Östros om kritiken som framförts av Riksrevisionsverket, Riksdagen och konstitutionsutskottet angående den dåvarande Regeringens formlösa styrning av de statliga bolagen hade jag förväntat mig ett svar där den tidigare ministern informerade om hur han och den dåvarande regeringen utövade sin styrning och vilka åtgärder de vidtagit. Svaret gav inget besked om den socialdemokratiska regeringens styrning utan i stället gavs en lång utläggning om Thomas Östros syn på den nuvarande regeringens näringslivspolitik. Inte ens på frågan om att den tidigare ministern kunde upphöra att klandra regeringen och istället svara på mina frågor gav något svar. Min slutsats utifrån Thomas Östros agerande är för det första att han inte kunde ge något svar på frågorna eftersom han saknade kunskap, för detta andra att Alliansregeringen gör ett bra jobb eftersom det vara viktigare att kritisera regeringen än att besvara mina frågor.

Inga kommentarer: