måndag 31 mars 2008

Kina - sluta kränk Tibet

Åter kan vi se hur fredliga demonstranter slås ned och hur kränkningar av mänskliga rättigheter sker i Kinas fotspår. Protesterna i Tibet har skördat flera dödsoffer. Enligt kinesiska myndigheter ett tiotal, eligt andra källor rör det sig om ett hundratal. Den kinesiska censuren gör att det är svårt att få korrekt information. Det tibetanska folkets mänskliga rättigheter måste respekteras av Kina. Det är de kinesiska myndigheternas ansvar att se till att tibetanerna garanteras rätt till egen religion, kultur, språk och yttrandefrihet. Bästa sättet att visa Kina att omvärlden inte accepterar deras förhållningssätt är genom fortsatt dialog. Alla som besöker Kina kan visa sitt stöd för de mänskliga rättigheterna och Tibet genom att bära en vit armbindel eller en knapp med symboler för mänskliga rättigheter. Vi som inte besöker Kina kan också visa vårt stöd för Tibets folk genom att bojkotta kinesiska varor.

Inga kommentarer: