onsdag 20 juni 2007

Jordbruk i Stockholmsregionen

Lantbrukare är vanligare i Mälardalsregionen än vad man kan tro. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har 16 600 medlemmar i Mälardalsregionen, totalt finns ca 7000 av landets 75 000 lantbruksföretag i Mälardalsregionen. Lantbrukarnas djurhållning är central för det öppna landskapet. Att vara bonde i Mälardalsregionen är hårt, dels beroende på regionens nordliga geografi men också på grund av alla de skatter och avgifter samt omfattande byråkrati som jordbruket är försett med. Dessa bördor gör att villkoren för bönderna är svåra. om de svenska bönderna lägger ned sin verksamhet slutar vi inte äta utan måste istället importera vår mat från andra länder och platser. I värsta fall kan de miljöskyddande lagarna få motsatt effekt - långväga transport genererar också utsläpp.
Många av oss vill gärna äta grödor som är odlade i närområdet och för att detta skall vara möjligt måste vi politiker se över lagstiftningen och arbeta för regelförenklingar. Det skall vara möjligt att vara bonde i dagens Sverige. Jag kommer att arbeta för enklare lagstiftning inom jordbruket. När riksdagen åter öppnar i höst kommer jag att under allmänna motionsperioden lägga motioner om regelförenklingar inom jordbruket.

Inga kommentarer: